ana sayfa

feyza  bayraktar

iletişim

 
   

Aile/Yakın Çevre Anne Babalar İçin Anoreksiya Nervoza Bebeklerde Yeme Bulimiya Nervoza Çocuklarda Obezite Çocuklarda Yeme Diyet Yeme Bozukluğu Farkı Egzersiz Bağımlılığı Gece Yeme Sendromu Kilo Verme Problemi Normal Yeme Obezite Obezite Tedavisi Pika Sağlıklı Beslenme Takıntısı Sağlıksız Düşünce Biçimleri Sağlıksız Kilo Verme Sosyal Çevre Tıkınırcasına Yeme Yeme Bağımlılığı Yeme Bozuklukları Yeme ve Bozuk Algı

  Bebeklerde Yeme  -  Yeme Davranışı
 
          

Beslenme, her canlı için yaşamını devam ettirebilmesi adına en önemli fizyolojik ihtiyaçlardan bir tanesidir. Yalnız, beslenme yolu ve şekli bebeklerde fizyolojik ihtiyaçtan fazlasını tanımlar.

Yeni doğmuş bir bebeğin duygularını sözel ve/veya davranışsal olarak ifade etmesi imkansız olduğu için beslenme aynı zamanda onun için insan ilişkilerinde ilk adımı atması, kendisini ifade etmesi, duygusal bağ kurması açısından önem taşır. Bu yaşlarda beslenme ile ilgili yaşanan problemler ileride fizyolojik problemlere yol açacağı gibi duygusal, ilişkisel ve psikolojik problemlere de yol açabilir.  

Bebeğin ilk 2- 6 aylık beslenme süresi, ilerideki ilişkilerinin şekillenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde annenin bebeğini emzirmesi, anne ve çocuk arasındaki en önemli duygusal bağdır. Annenin bebekle olan yakınlığı, vücut dili özellikle de göz teması çocuğun duygusal gelişiminde önemli rol oynar. Hamilelik sonrası depresyon, emzirme döneminde çocukla göz temasının kurulmaması; bebeklerde yemeyi reddetme, ishal, kusma, kilo alımı problemleri olarak kendini gösterebilir. Bu durumda annenin bir uzmandan yardım alması, çocuğu ile ilişkisini sağlıklı  yürütebilmesi açısından önemlidir.

6 ay ile 3 yaş arası, bebeğin ilk olarak anneden ayrılıp kendi bireyselliğinin farkına vardığı dönemdir. Bu dönemde, annenin bu durumu algılayıp bebeğin bireyselleşme ihtiyacına karşılık verebilmesi gerekir. Aksi takdirde çocuk, kendi varlığını, yemeyi reddederek göstermeyi deneyebilir. 
  Bulimiya Nervoza Nedir?

  Tıkınırcasına Yeme Nedir?

  Gece Yeme Sendromu Nedir?

  Yeme Bağımlılığı Nedir?

  Çocuklarda Seçici Yeme

  Obezitede Özgüven

  Normal Yeme Düzeni

  Neden Kilo Veremiyorum

yemebozuklugu

   Tüm hakları saklıdır.  www.yemebozuklugu.info

   web yazılım ve tasarım Bayram İLYASOĞLU